Lựa chọn dầu thủy lực cho máy xây dựng như thế nào?

Trong tất cả các tài liệu hướng dẫn sử dụng, các hãng sản xuất đều đề nghị các loại dầu thuỷ lực khác nhau phù hợp với mẫu máy tương ứng. Các loại dầu này có thể theo phân loại của cả SAE và ISO. Các hệ thống thuỷ lực khác nhau trong cùng một máy cũng thường được hãng đề nghị sử dụng loại dầu thuỷ lực khác nhau.Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào tài liệu hướng dẫn sử dụng thì chưa đủ. Đây mới chỉ là những thông tin ban đầu. Có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của dầu thuỷ lực. Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là nhiệt độ môi trường. Vì thế, tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường khi chọn loại dầu thuỷ lực sẽ đảm bảo độ bền và khả năng làm việc hiệu quả của thiết bị.
Trong 10 năm trở lại đây, hệ thống thuỷ lực đã có rất nhiều thay đổi, kích thước nhỏ hơn, áp suất lớn hơn… Và vì thế, không thể có một loại dầu phù hợp với tất cả các ứng dụng khác nhau
http://khoacokhi.wru.edu.vn/?p=727
Leave a Reply.