Picture
Vui lòng download hình ảnh để xem chi tiết

PC là viết tắt của từ Power Crawler

- Ký hiệu 200, 300, 400 là ký hiệu trọng lượng vận hành của xe xúc đào tương ứng khoảng 20, 30, 40 tấn

- LC là ký hiệu về xe có dải xích dài hơn bình thường so với không có ký hiệu LC (Cụ thể là xe có LC thì thường có 8 quả ga lê và xe không có LC thì có 7 quả)
 

50 hãng chế tạo thiết bị kỹ thuật xây dựng lớn nhất thế giới

Tỷ phần của các hãng chế tạo Mỹ chiếm 47,8% tổng doanh số của tất cả 50 hãng trong Bảng vàng, tức là tăng 2,8% so với năm 2004 (tỷ phần bằng 45%). Tuy nhiên, trong năm nay vị trí của các hãng châu Âu đã được cải thiện, và các hãng chế tạo của Mỹ lại bảo đảm sự tăng trưởng doanh số của mình nhờ vào các hãng chế tạo thiết bị kỹ thuật xây dựng của châu Á.