Một số biện pháp nâng cao tuổi thọ bộ di chuyển xích của máy xây dựng

Bộ di chuyển xích trong các máy xây dựng chiếm từ 20-40% khối lượng toàn máy. Do điều kiện làm việc, guốc xích luôn tiếp xúc với nền thường mòn nhanh, đặc biệt khi máy làm việc trên nền đất là cát ẩm thì không chỉ guốc xích mà các chi tiết khác của bộ di chuyển như con lăn tỳ xích, chốt … cũng bị ảnh hưởng.
http://phutungchinhhang.wordpress.com/2008/02/20/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-bi%E1%BB%87n-phap-nang-cao-tu%E1%BB%95i-th%E1%BB%8D-b%E1%BB%99-di-chuy%E1%BB%83n-xich/Leave a Reply.