Đảm bảo an toàn hệ thống thuỷ lực cho máy xây dựng

Một số chú ý để hệ thống thuỷ lực làm việc an toàn
-  Luôn hạ các thiết bị điều kiển bằng thuỷ lực xuống đất trước khi rời máy
- Đặt thiết bị ở những nơi mà trẻ con không thể với tới
- Hạn chế các cơ cấu khác làm việc khi đang nâng hệ thống
- Không được bảo dưỡng hệ thống trong khi động cơ đang chạy
- Không được tháo xi lanh cho đến khi các bộ phận đặt trên đất an toàn và động cơ đã tắt
- Khi di chuyển máy, khoá xi lanh và đặt trên các mặt cứng
- Trước khi tháo hệ thống thuỷ lực cần đảm bảo áp suất trong bình tích năng được xả hết
http://hvktqs.com/web/din-an/din-an-cac-lp/view-postlist/forum-11-tin-thi-s/topic-359-bo-dng-h-thng-truyn-ng.html
Leave a Reply.