Picture
Vui lòng download hình ảnh để xem chi tiết

PC là viết tắt của từ Power Crawler

- Ký hiệu 200, 300, 400 là ký hiệu trọng lượng vận hành của xe xúc đào tương ứng khoảng 20, 30, 40 tấn

- LC là ký hiệu về xe có dải xích dài hơn bình thường so với không có ký hiệu LC (Cụ thể là xe có LC thì thường có 8 quả ga lê và xe không có LC thì có 7 quả)Leave a Reply.