Tiêu chuẩn lực xiết cho bu-lông và đai ốc trên máy xây dựng

Thông thường, ứng với mỗi bulông và đai ốc của từng vị trí trên máy thì có quy định lực xiết khác nhau. Nhưng nếu không có những quy định riêng về lực xiết thì cần tuân thủ theo quy định bảng dưới đây (do hãng Komatsu đưa ra). Lực xiết được xác định theo đường kính đường tròn nội tiếp của đỉnh bu lông hoặc đai ốc.
http://phutungchinhhang.wordpress.com/2008/02/20/tieu-chu%E1%BA%A9n-l%E1%BB%B1c-xi%E1%BA%BFt-cho-bu-long-va-dai-%E1%BB%91c-tren-may-xay-d%E1%BB%B1ng/Leave a Reply.