Tình Hình Nhập Khẩu Máy Móc Xây Dựng

Kể từ đầu năm 2009, trong khi các chủng loại máy xây dựng khác nhập vào Việt Nam đều có sự giảm sút thì duy chỉ có chủng loại xe lu là vẫn có sự tăng trưởng qua các tháng. Từ cuối quý I đến nay, lượng xe lu nhập qua các tháng đều rất cao, trung bình mỗi tháng nhập 250 chiếc. Trong tháng 7 này, lượng xe lu nhập về cũng rất cao, ước đạt 232 chiếc với trị giá 4,64 triệu USD tăng khoảng 16% về lượng, tăng 13,17% về trị giá so với tháng trước; tăng 209,33% về lượng và tăng 201,93% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

http://www.tinthuongmai.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/125/ContentID/64956/Default.aspx
abc
2/2/2010

wá hay!

ReplyLeave a Reply.