Cách bảo dưỡng máy ủi

Máy ủi là máy kéo được lắp thêm thiết bị công tác là lưỡi ủi vào. Đây là loại máy thi công đất theo một chuỗi các công tác đào đất, vận chuyển đất bằng bàn gạt (ủi đất), rải đất ra trên mặt bằng san.
 Bảo dưỡng kỹ thuật (TO) máy ủi bao gồm công việc kiểm tra hàng ngày và định kỳ, siết ốc, bôi trơn và điều chỉnh các cơ cấu máy ủi. Các công việc bảo dưỡng được chia ra như sau:
Thực hiện bảo dưỡng kỹ thuật khi chuẩn bị máy đưa ra sử dụng, trong thời gian và sau 50 giờ chạy đầu tiên của máy mới.

Thực hiện theo yêu cầu.
- Bảo dưỡng kỹ thuật bắt buộc (hoặc theo định kỳ)
http://phutungchinhhang.wordpress.com/2008/02/20/lịch-trinh-bảo-dưỡng-may-ủi/
Leave a Reply.