Máy xây dựng mới

 Xe lu đường mới. Xe lu rung thuỷ lực trống đơn LiuGong’s CLG612H thoả mãn các yêu cầu về đầm trên nhiều loại nền đường khác nhau, bao gồm cả đầm nền và lu đường.
Xe lu rung thuỷ lực này có khả năng giám sát độ sâu đầm của các lớp đất khác nhau bằng thiết bị điện tử. Nó có một hệ thống kiểm soát lỗi tự động để chẩn đoán các lỗi mắc phải.
http://www.xemaycongtrinh.com.vn/website/article.aspx?article_id=10410Leave a Reply.