Kinh nghiệm chọn hệ thống thủy lực máy xây dựng cũ

Kinh nghiệm chọn hệ thống thủy lực máy cũTHEO DIEN DAN XE MAY CONG TRINH :-/
Khi mua máy đào thì hai bộ phận cần quan tâm hơn cả là động cơ và hệ thống thuỷ lực, trong đó phần hệ thống thủy lực là khó nhận biết hơn cả. Đôi khi chọn máy chỉ nhờ may rủi. Rất khó để có thể chọn chính xác đươc vì dù có thể bạn đã trực tiếp làm rất nhiều máy đời cũ nhưng có những bệnh rất nhỏ,nhưng thường không để ý tới. Nhất là bây giờ máy nào về cũng bị mông má lại cả, hầu như bơm và động cơ đều bị làm lại hết. Nhiều người đi xem máy chỉ xem qua gầm bệ, rồi ngó qua động cơ.

http://forum.mayxaydung.vn/showthread.php?5-Kinh-nghiệm-chọn-hệ-thống-thủy-lực-máy-cũ&p=7#post7Leave a Reply.