Thị trường máy xây dựng đang bị bỏ ngõ

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, với nhu cầu xây dựng ngày càng  lớn như hiện nay, mỗi năm nước ta phải bỏ ra từ 3 - 4 tỷ USD để nhập các loại máy xây dựng, trong khi đó các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có khả năng sản xuất được phần kết cấu thép, thậm chí sản xuất nguyên chiếc. Đây là một sự lãng phí rất lớn nguồn ngoại tệ. 
Máy xây dựng là nhóm máy phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản. Có thể chia máy xây dựng làm nhiều nhóm như nhóm máy nâng, nhóm máy làm đất, nhóm  máy gia cố nền móng, máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng, máy thiết bị chuyên dùng, máy làm đường, máy thiết bị hoàn thiện...xem tiếp >>>Leave a Reply.