Hướng đi mới cho ngành sản xuất máy xây dựng

Giải pháp giảm tiếng ồn cho các thiết bị
Đào đá và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng luôn được đánh giá là lĩnh vực có độ ồn cao. Công nhân làm việc trong môi trường có độ ồn cao có thể dẫn đến suy yếu cơ quan thính giác. Thêm nữa độ ồn còn ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh.

http://www.xemaycongtrinh.com.vn/website/article.aspx?article_id=10395
Leave a Reply.